به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدعلی امیرفخریان اظهار کرد: صادرات کالا از استان به این کشور در مدت یاد شده به میزان ۱۴۴ کیلوگرم و به ارزش ۸۶ هزار و ۴۴۳ دلار بوده که در مدت مشابه سال ۹۶ به میزان ۱۵.۶۷۲.۵۵۹ کیلوگرم به ارزش ۴ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۲۶۰ دلار رسیده است.وی افزود: صادرات کالا به اندونزی شامل فیروزه، شمش آهن و فولاد بوده است.