هاشم‌زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور محسوب می‌شود و اغلب این واحدها از فرسودگی ماشین‌آلات و تکنولوژی قدیمی رنج می‌برند امیدواریم اعطای این تسهیلات بخشی از این مشکلات را مرتفع کند.وی اضافه کرد: براساس دستورالعمل، این تسهیلات تا سقف ۱۰میلیارد ریال برای بنگاه‌های کوچک که زیر ۵۰ نفر کارگر دارند، تا سقف ۶۰ میلیارد ریال برای بنگاه‌های متوسط که بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارگر دارند و تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال برای بنگاه‌های بزرگ اعطا می‌شود. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استاندار آذربایجان شرقی گفت: نرخ سود این تسهیلات بر اساس نرخ مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار 18 درصد و مدت بازپرداخت حداکثر 4 سال است و برای دوره تنفس و دوره اجرا نیز یک‌سال در نظر گرفته شده است.