منصورکشاورزیان در نشست شورای تامین آب افزود: ۳۱درصد از روستاییان استان ۲ برابر الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند و ۲۱ درصد در گروه پرمصرف قرار دارند و درصد افراد پرمصرف آب در شهرها ۱۱ درصد است.وی اظهار کرد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵، تعداد ۷۵ روستای استان شامل سه روستا در سمنان، ۲۵ روستا در شاهرود، هشت روستا در میامی، ۲۴ روستا در دامغان، ۶ روستا در گرمسار، سه روستا در آرادان، چهار روستا در مهدیشهر و ۲ روستا در سرخه با بحران کم‌آبی مواجه بودند.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۰ هزار نفر از مناطق روستایی استان به مناطق شهری مهاجرت کردند و اگر این وضعیت در سال‌های آینده ادامه یاید شاهد افزایش خالی شدن این مناطق استان از سکنه خواهیم بود.وی افزود: حدود ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۷۰۰ هزار نفری سمنان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و اگر در دراز مدت برای رفع تنش آبی اقدام نشود تا سال ۱۴۲۰ حدود ۲۰ درصد دیگر از جمعیت در این مناطق کاهش می‌یابد.