وی افزود: این اراضی، شامل بیش از ۱۱ هزار و ۱۶۲ هکتار از اراضی متعلق به پناهگاه حیات وحش کیامکی آذربایجان‌شرقی و ۲ هزار و ۴۲۹ هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده مراکان آذربایجان‌غربی می‌شود.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه این اراضی در تداخل با محدوده منطقه آزاد ارس بوده است، تصریح کرد: با توجه به آزادسازی صورت گرفته، این مقدار از اراضی برای تعیین کاربری‌های مورد عمل در اختیار سازمان منطقه آزاد ارس قرار گرفت.نریمان در ادامه گفت: با واگذاری این اراضی، ارزش دارایی‌های منطقه آزاد ارس افزایش یافته و محدودیت‌های پیشین ناشی از تداخل این اراضی با مناطق مورد حفاظت محیط زیست، برای سرمایه‌گذاران جدید به‌خصوص در حوزه گردشگری و حمل‌ونقل از میان می‌رود.