وی گفت: تاکنون برای ۱۰۴ واحد تولیدی سند تک برگی صادر شده و تعدادی در مرحله تکمیل پرونده برای صدور سند هستند.رئیس هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اشاره به مزیت اسناد تفکیکی گفت: تثبیت و امنیت سرمایه‌گذاران، اعمال ارزش واقعی واحدهای صنعتی و افزایش قدرت سرمایه در گردش آنها، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک تجاری، مالکیت تفکیکی در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهای صنعتی بهره‌بردار که مشکلات بانکی درخصوص اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است و این شرکت با تمام ظرفیت‌های خود به دنبال رفع موانع دریافت سندهای تفکیکی و تک برگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی است تا با واگذاری آن به خود واحدهای تولیدی نسبت به تامین بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی نیاز این اسناد است را برطرف کند.