ایرج حیدریان در نشست شورای منابع آب با اشاره به اینکه ۴۴درصد آب موجود در رودخانه‌های استان سمنان در یک‌سال اخیر خشک‌شده است، افزود: مشکل کمبود آب تنها مختص به استان سمنان نیست در همه جای کشور این معضل وجود دارد که بافرهنگ سازی و تشریح کمبود منابع آبی برای عموم، می‌توان مردم را به استفاده صحیح از آب ترغیب کرد.وی افزود: کاهش نزولات جوی، برداشت‌های غیرمجاز و حفر چاه بی‌رویه باعث شد تا اکنون با پدیده خشکسالی دست و پنجه نرم کنیم و اگر برای حل آن چاره‌اندیشی صورت نگیرد، به‌طور یقین در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. از این‌رو باید به سمت فرهنگ‌سازی و استفاده از نحوه مدیریت صحیح آب گام برداریم.