به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، رحمانی در این نشست اظهار کرد: در بخش آمایش سرزمین، اقدام ویژه‌ای که انجام شده است این است که توانمندی استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در استان‌ها، نباید تمام امور در تهران متمرکز شود بلکه باید به استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض شود تا سرمایه‌گذاران راحت‌تر بتوانند در سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری کنند. رحمانی یکی از اولویت‌های وزارتخانه را صنایع دریایی دانست و گفت: استان هرمزگان می‌تواند در این بخش به صورت ویژه کار کند. در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هدف از این نشست را تشکیل سه کارگروه با عنوان‌های کارگروه استراتژی، آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و فضای کسب‌وکار؛ کارگروه فرآیندها، مجوزها، آمار، اطلاعات و اشتغال و کارگروه تامین مالی و سرمایه‌گذاری اعلام کرد.خلیل قاسمی نقش این کارگروه‌ها را در صدور جوازهای تاسیس و همچنین جذب سرمایه‌گذار و افزایش اشتغال مهم دانست.وی در ادامه به صدور جوازها و پروانه‌های صنعتی، پروانه‌های معدنی و همچنین پروانه‌های کسب عادی و ایثارگری اشاره و اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۵۵۷ فقره پروانه و جواز به میزان سرمایه‌گذاری ۱۲۶ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال صادر شده که اشتغال‌زایی ۹۴۵۵ نفر را به همراه داشت.