وی افزود: در این مدت میانگین تولید نفت خام این شرکت نیز به میزان یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه تحقق یافت.دهانزاده حجم عملیات تعمیری روی چاه‌ها به وسیله لوله مغزی سیار را ۱۱۸۰ دکل روز اعلام کرد و گفت: در سال‌جاری به‌طور میانگین روزانه ۴ عملیات لوله مغزی روی چاه‌ها انجام شده که نشان می‌دهد برای تحقق برنامه تولید بدون وقفه کار کرده‌ایم. وی تصریح کرد: برای اجرای عملیات لوله مغزی سیار حتما باید دستگاه MOT حضور داشته باشد تا از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری به‌عمل آید، از این‌رو در سال‌جاری با استفاده از این دستگاه از سوزاندن ۱۳۱۶ بشکه نفت ممانعت شده که استحصال این میزان نفت، رقم قابل‌توجهی در عملکرد تولید این شرکت و همچنین پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست به‌شمار می‌رود.