نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی ارس با سرمایه‌گذاری ۲۳۰ میلیون یورویی در کلاس نوع F ساخته می‌شود و می‌تواند نسبت به نیروگاه‌های دیگر سوخت بیشتری را در واحد زمانی به نیروی برق تبدیل کند. نیروگاه ارس شامل یک واحد گاز، یک واحد بخار، بویلر بازیاب با آتش اضافی، سیستم خنک کن اصلی از نوع ACC و پست ۴۰۰ کیلوولت است.  نیروگاه ارس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی پرتو انرژی آذر ارس ساخته می‌شود. از این میزان ۲ هزار میلیارد ریال از سوی سرمایه‌گذار بخش خصوصی و بقیه از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.  تاکنون تنها یک مورد از نیروگاه کلاس F در کشور راه‌اندازی شده است و تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاه ارس از سوی شرکت زیمنس آلمان و توربین‌ها از سوی متخصصان ایرانی، نصب می‌شود. سوخت توربین گاز نیروگاه  سیکل ترکیبی ارس، گاز و گازوئیل است که در فصول سرما به‌دلیل کمبود گاز به گازوئیل تغییر می‌یابد. مراحل ساخت و بهره‌برداری نیروگاه ارس ۳۰ ماه پیش‌بینی شده است که توسط گروه مپنا انجام می‌گیرد. با ورود این نیروگاه به مدار سراسری، برق مورد نیاز صنایع سنگین مستقر در ارس به‌طور کامل تامین می‌شود.