محمدحسن صباغزادگان، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با بیان اینکه شبکه انتقال این شرکت از سال ۱۳۹۰ از کنترل دیسپاچینگ جنوب شرق جدا و تحت کنترل دیسپاچینگ ملی قرارگرفته بود و تاکنون دیسپاچینگ یزد در سطح فوق توزیع (RDC) فعالیت و همکاری نزدیکی با دیسپاچینگ ملی داشته است، افزود: با ابلاغ شرکت مدیریت شبکه برق ایران، دیسپاچینگ برق یزد به دیسپاچینگ منطقه (YAOC) ارتقا و وظایف و اختیارات آن نیز گسترش یافته است.وی همچنین اظهار کرد: با ارتقای مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه‌ای یزد به دیسپاچینگ منطقه، شبکه انتقال و فوق توزیع استان یزد تحت پوشش این مرکز قرار گرفته است.وی استقلال مرکز دیسپاچینگ یزد و افزایش گستره عملکرد و اختیارات، افزایش سرعت بازیابی شبکه در مواقع بروز حوادث و خاموشی‌ها و جلب رضایت بیشتر مشترکان با برنامه‌ریزی دقیق خاموشی تعمیرات را برخی از مزایای ارتقای دیسپاچینگ فوق توزیع به منطقه دانست.