وی با بیان اینکه نزدیک به ۵۶ درصد تحقق بودجه برای سال ۹۶ داشته‌ایم، افزود: برای سال ۹۷ درصدد تحقق بیشتر هستیم و صرفه‌جویی را لحاظ خواهیم کرد. شهین‌باهر با بیان اینکه توجه به بحران و پدافند غیرعامل در برنامه سال آینده لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی در شهر به هنگام بحران محل ایمن محسوب می‌شود و ایجاد آنها مهم است و در برنامه سال آینده توجه شده است؛ به همین منظور، ۱۰ پارک محله‌ای در مناطق حاشیه‌نشین احداث خواهد شد که کارکرد دو منظوره خواهد داشت.