این طرح‌ها در قالب طرح‌های سرمایه‌ای اعم از توسعه، اصلاحات، نیرورسانی، مسکن مهر، برق‌رسانی روستایی و طرح‌های نیروگاهی در بخش خصوصی است.از طرح‌های یاد شده ۹۱ طرح در قزوین، ۲۱ طرح در تاکستان، ۳۲ طرح در آبیک، ۱۰ طرح در آوج، ۱۶ طرح در البرز، ۱۲ طرح در بوئین زهرا، ۹ طرح در محمدیه، ۸ طرح نیروگاهی، ۱۵ طرح مسکن مهر و ۷طرح برق‌رسانی روستایی است.