محمدرضا صحتی اظهار کرد: این طرح‌ها در محورهای برق‌رسانی به مسکن اجتماعی شهری، توسعه و احداث شهری و روستایی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های برق شهر و روستا و تامین روشنایی شهرها و روستاها با اعتبار ۱۴۹ هزار و ۶۷۹ میلیون ریال اجرا شده است.  وی با بیان اینکه بهره‌برداری از طرح‌های یادشده نقش مهمی در پایداری شبکه و توسعه خدمات‌رسانی به مشترکان دارد، اظهار کرد: با اجرای ۲۳ طرح توسعه و احداث شهری و روستایی افزون بر ۲۶ هزار متر شبکه فشار متوسط و ضعیف، ۳۹ هزار متر شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار و ۸۳۹ دستگاه چراغ پربازده به تجهیزات شبکه استان یزد افزوده خواهد شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اعلام کرد: در حوزه روشنایی، ۲۲طرح با احداث بیش از ۲۵ هزار متر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف با هزینه ۲۴ هزار و ۳۵۴ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.