مصطفی صفایی افزود: در این مدت ۱۹۲۰ پرواز خارجی در این فرودگاه انجام شد که این تعداد در ۹ ماه سال گذشته ۱۵۰۰ پرواز بود.  وی اظهار کرد: در ۹ ماه سال گذشته ۲۰۰ هزار مسافر خارجی از این فرودگاه جابه‌جا شده بود که این تعداد در سال جاری با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۴۵ هزار نفر رسیده است.  مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی، میزان افزایش مسافر و پرواز داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز را طی ۹ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵ و ۴ درصد اعلام و یادآوری کرد: در ۹ ماه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰ پرواز در این فرودگاه انجام شد که از این تعداد ۱۰ هزار و ۱۵۰ پرواز داخلی است. صفایی با بیان اینکه در ۹ ماه سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر داخلی از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده است، ادامه داد: در این مدت یک میلیون و ۵۰۵ هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابه‌جا شده که از این تعداد یک میلیون و ۲۶۰ هزار مسافر داخلی است.  وی با بیان اینکه تعداد کل پروازها و مسافران این فرودگاه در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶ و ۷ درصد افزایش یافته است، گفت: در ۹ ماه سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسافر از این فرودگاه جابه‌جا و ۱۱ هزار و ۳۰۰ پرواز انجام شده است.