کرشمه ترابیان، مدیر بورس منطقه‌ای فارس با اعلام این مطلب افزود: در دی امسال و طی ۲۱ روز فعالیت ۲۰۷ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۵۳۷ میلیارد ریال در بورس منطقه‌ای فارس مورد معامله قرار گرفت.  ترابیان افزود: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت ۲۵۵۸۵ میلیون ریال بوده است.وی ادامه داد: بررسی ترکیب معاملات انجام‌شده حاکی از آن است که ۴۶ درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و ۵۴ درصد به فروش سهام اختصاص داشته است.  ترابیان همچنین گفت: در این مدت ۹۳۰ کد سهامداری جدید ایجاد شده است.