بهمن خسروانی گفت: ۴ میلیون و ۷۰۶ هزارو ۹۶۱ مسافر در قالب ۴۴۹ هزارو ۱۶ سفر از ابتدای امسال تاکنون در استان جابه‌جا شده‌اند.وی افزود: از مجموع آمار فوق الذکر ۳ میلیون و ۱۸ هزار و ۱۹۰مسافر در قالب۲۸۱ هزارو ۶۴۸ سفر مختص به جابه‌جایی برون استانی و یک میلیون و ۶۸۸ هزارو ۷۷۱ مسافر با ۱۶۷ هزارو ۳۶۸سفر به جابه‌جایی درون استانی اختصاص دارد.خسروانی تاکید کرد: جابه‌جایی صورت‌گرفته با ناوگان عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری انجام شده است.