در این بازدید واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد جامع استان قزوین عملکرد، چشم‌انداز و برنامه کاری و مشکلات و موانع اجرایی را برای مسوولان ارائه کردند.مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در این دیدار با اشاره به نقش معافیت‌ها در ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ایجاد بستر مناسب با هدف تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نقش بسیار مهمی در ارتقا و در نهایت توسعه کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان در کشور خواهد داشت.

پورامیدی اظهار کرد: معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان از تمهیداتی است که به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.وی تصریح کرد: برخورداری از هر نوع معافیت مالیاتی با نرخ صفر برای شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک علم و فناوری منوط به تایید رئیس پارک و برای شرکت‌های واقع در خارج از پارک با ارائه مجوز قانونی از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری امکان پذیر خواهد بود.