کرشمه ترابیان، مدیر بورس منطقه‌ای فارس با اعلام این خبر گفت: در آذر و طی ۱۹ روز فعالیت ۲۰۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۹۵ میلیارد ریال در بورس منطقه‌ای فارس مورد معامله قرار گرفت.وی افزود: متوسط ارزش روزانه خرید و فروش سهام طی این مدت ۳۱۳۳۵ میلیون ریال بوده است.ترابیان اظهار کرد: بررسی ترکیب معاملات انجام شده حاکی از آن است که ۴۱ درصد ارزش معاملات مربوط به خرید سهام و ۵۹ درصد به فروش سهام اختصاص داشته است. در این مدت ۹۰۳ کد سهامداری جدید ایجاد شده است.ترابیان افزود: اکنون تعداد شرکت‌های استانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ۲۳ شرکت است که از این میان ۵ شرکت در بازار اول، ۱۰شرکت در بازار دوم و ۸ شرکت در فرابورس قرار دارند.