فریدون همتی ظرفیت‌های گردشگری سرزمین اصلی و جزایر هرمزگان را منحصربه‌فرد دانست و افزود: ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان به خوبی در کشور معرفی نشده است.وی جزیره هرمز در خلیج فارس را بهشت خاک شناسی کشور و از جاذبه‌های مهم گردشگری در هرمزگان برشمرد و گفت: گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم هرمزگان است که مورد توجه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر معرفی هرمزگان به دیگر مردم کشور، موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این استان شود. مدیرهتل بین المللی هرمزنیز درا دامه این مراسم گفت: رونق صنعت گردشگری در کشور تنها منوط به فعالیت بخش خصوصی نیست و دولت هم باید پای کارباشد. قاضی با اشاره به اینکه همکاری مدیران استان هرمزگان برای رونق گردشگری و توسعه صنعت هتلداری خوب بوده است، تاکید کرد: اگر بخواهیم شاهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری باشیم باید همه دستگاه‌ها مشارکت و همکاری جدی‌تری داشته باشند. وی با اشاره به برنامه‌های گردشگری فصل سفر و ایام نوروز  گفت: درقدم اول با آژانس ها و سایت‌های اینترنتی قرارداد بسته‌ایم که بسته‌های سفر را با قیمت مناسب و تخفیف به گردشگران بفروشند تا از این فروش هم هتل و هم آژانس‌ها به سود برسند.