این پست با هدف افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه و کاهش خاموشی و تلفات انرژی و بهبود ولتاژ در پست‌های فوق توزیع مریوان، زریوار و نِگِل و امکان صادرات برق به کشور همسایه، عراق و دستیابی به بازارهای جدید انرژی از طریق عراق و صادرات برق به سایر کشورهای منطقه همچون ترکیه، اردن و سوریه و فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش اشتغالزایی در منطقه مرزی مریوان در حال احداث است. درصد پیشرفت این طرح در بخش طراحی ۹۸ درصد، تامین تجهیزات ۹۸ درصد، عملیات ساختمانی ۹۷ درصد، نصب تجهیزات برقی ۹۴ درصد و تست و راه‌اندازی ۲۵ درصد و در کل ۹۳ درصد است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. قرارداد این طرح به صورت ارز مبادله‌ای و اعتبار کل آن بیش از ۵‌/ ۱۱ میلیون دلار و منبع اصلی تامین‌کننده بخش مالی آن نیز بانک توسعه صادرات ایران است.