قربانی اضافه کرد: براساس مذاکره مدیران ارشد راه‌آهن دو کشور قرار است از این پس هفته‌ای یک قطار از چین از طریق کریدور ریلی اینچه برون وارد و به مناطق دیگر کشور اعزام شوند.قطارهای کانتینری چین با طی مسافت ۲۷۰۰ کیلومتری کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه برون به خاک ایران وارد و سپس به دیگر نقاط ایران یا دیگر کشورها ادامه مسیر می‌دهند.قربانی ادامه داد: پیش از این قطارهای تجاری چین از طریق مرز سرخس واقع در خراسان رضوی وارد کشور می‌شدند.مدیرکل راه‌آهن شمال شرق۲ افزود: هزینه کمتر و سرعت بیشتر در حمل بار از مزایای خط ریلی اینچه‌برون برای بازرگانان است.