مدیر توزیع برق سنندج با اشاره به منع قانونی واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز تصریح کرد: این ممنوعیت که براساس ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی صورت گرفته بود، باعث رشد انشعابات غیرمجاز و بروز مشکلاتی برای اهالی این مناطق و نیز ضررهای مالی فراوان به شرکت توزیع شده بود که خوشبختانه با ابلاغ قانون جدید، زمینه ساماندهی این مناطق و پیشگیری از سوءاستفاده از شبکه برق فراهم می‌شود.