بیژن عالی‌پور افزود: تولید و مصرف نفت در تمام نقاط جهان همراه با مقداری آلودگی است؛ از این رو ادعا نمی‌کنیم که هیچ آلایندگی نداریم اما اطمینان می‌دهیم، در هیچ‌یک از طرح‌های افزایش تولید، موضوع محیط زیست مورد غفلت واقع نشده است.وی با اشاره به اینکه با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری تنگاتنگی داریم‌، گفت: تمام مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارزیابی زیست محیطی تولید نفت به سازمان‌های ذی‌ربط تقدیم شده و تاکنون هیچ مدرکی دال بر اینکه آلودگی غیرمتعارف هوای اهواز بر اثر فعالیت صنعت نفت بوده، به اثبات نرسیده است.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تاکید بر اینکه علت افزایش آلودگی هوای کلان شهر اهواز را باید در جایی غیر از نفت، جست و جو کرد، خاطرنشان کرد: آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته، مصرف بی‌رویه نفت و فرآورده‌های نفتی است که هیچ‌گاه مورد بررسی و اشاره قرار نمی‌گیرد؛ حال آنکه در تمام دنیا تمرکز سازمان‌های حامی محیط زیست بر کاهش مصرف است.