رضا خواجه‌نائینی، معاون اقتصادی شهرداری مشهد بر اهمیت جمع‌آوری ایده‌های شهری تاکید کرد و افزود: امروز استارت‌آپ‌های بین‌المللی در سه مرحله به فعالیت می‌پردازند. در مرحله نخست ایده‌ها پرورش یافته و به پختگی می‌رسند و سپس قراردادهای مطالعات اجرایی آنها منعقد می‌شود و در انتها نیز در قالب لوایحی به مدیران مرتبط برای بررسی و تصویب ارائه می‌شوند. حمیدرضا محروقی، مدیریت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن نیز در معرفی این پژوهشکده اظهار کرد: این پژوهشکده دارای دو بال گفتمانی و پژوهشی است و درصدد هستیم که در ابتدا با برگزاری جلساتی گفتمانی به تبیین مسائل پرداخته و سپس در بعد پژوهشی به بررسی و ارزیابی راهکارهای ممکن بپردازیم.وی به این مهم اشاره کرد که در گذشته تلقی برخی از مسوولان از سرمایه‌گذاری به ساخت و ساز و فروش پروانه محدود شده بود اما اکنون این نگاه تغییر کرده و طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در طول حیات خود درآمدزا بوده و منافعی را برای شهرداری به ارمغان بیاورند.هدف این تفاهم‌نامه کمک به ایده‌یابی و پروراندن ایده‌های موجود است تا بتوان از این طریق کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشید و شهرداری را در تحقق درآمدهای پایدار شهری یاری کرد.