وی افزود:از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ برگزار و به تخلفات ۱۵۴ راننده رسیدگی شده و عمده احکام صادره شامل غیرفعال کردن کارت هوشمند به صورت موقت و بعضا با تذکر همراه بوده است.خسروانی همچنین از برگزاری ۱۱ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ در اداره کل خبر داد و اظهار کرد: طی امسال به تخلف ۹۵ شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای استان رسیدگی شده که اغلب منجر به تذکر کتبی یا پرداخت جریمه نقدی از سوی شرکت‌ها شده است.