مجد افزود: با راه‌اندازی این طرح، برق مصرفی ۲۷ درصد مشترکان واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین بخش خانگی دامغان تامین می‌شود. فرماندار دامغان ادامه داد: اداره توزیع برق شهرستان دامغان، بیش از ۴۷ هزار مشترک در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و تولیدی دارد که می‌توان با فرهنگ‌سازی و تامین زیرساخت‌ها، شهروندان را به استفاده از انرژی بادی سوق داد.وی گفت: به‌دلیل وزش تندبادهای فصلی در دامغان این شهرستان ظرفیت قابل‌توجهی در نصب و تجهیز نیروگاه‌های بادی دارد و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در این بخش، در کاهش آمار بیکاری در استان سمنان بسیار تاثیرگذار است.