محبوبی ادامه داد: تسهیلات صندوق مسکن یکم صرفا برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت فرسوده در قالب عقد مشارکت مدنی با توجه به حجم طرح در ۲۴ ماه معادل ۲سال و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی طرح‌ها نیز ۱۴۴ ماه معادل ۱۲ سال است. همچنین پرداخت این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت طرح طبق نظر ارزیاب بانک صورت می‌گیرد. این مقام مسوول اعلام کرد: شرایط پرداخت تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی مستقر در بافت‌های فرسوده استان در بانک‌های عامل به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای گرگان و گنبد ۴۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۸ درصد است که دولت متعهد به پرداخت ۱۰ درصد آن از محل یارانه بخش مسکن است.وی اضافه کرد: در سایر شهرهای استان نیز رقم این تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریال است. محبوبی ادامه داد: این تسهیلات هم به متقاضیان نوسازی و هم به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: استفاده مردم و انبوه‌سازان از ضوابط تشویقی یکی دیگر از اهداف نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی مستقر در بافت‌های فرسوده استان برای حضور بیشتر مردم و انبوه‌سازان در این مناطق است.محبوبی خاطرنشان کرد: متقاضیان با مراجعه به اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی و در شهرستان‌ها به اداره‌های راه و شهرسازی می‌توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.