وی اظهار کرد: دربررسی‌های میدانی، ساختار پیاز گل لاله با شرایط آب و هوایی بیرجند سازگاری داشته و بهار سال آینده شاهد جلوه‌ای خاص در سیما و منظر شهری خواهیم بود.مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری بیرجند با بیان اینکه بیرجند در چهار سال گذشته تجربه کاشت و رشد و نمو مطلوب پیازگل لاله را داشته است، گفت: برنامه‌ریزی شده هرسال برگستره زیرکشت پیاز گل لاله افزوده شود تا تمام مناطق شهری بیرجند از زیبایی چشم‌نواز این گیاه بهره‌مند شوند.انصاری افزود: خوشبختانه پیازلاله در اقلیم بیرجند در اوایل بهار به گل نشسته و تا اواخر فروردین جلوه خاصی به شهر می‌بخشد.