وی افزود: به این منظور در کشور روستای بالای ۱۰ خانواری که از نعمت برق برخوردار نباشد وجود ندارد، مگر جاهایی که دارای مشکلاتی اعم از عدم اخذ کد روستا و سایر مشکلات باشند.مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری طرح برق روستایی کشور با بیان اینکه در زمان جنگ نیز برق‌رسانی به روستاها انجام شده است، اظهار کرد: امروز نیز وضعیت ما خوب است و مشکلی برای برق‌رسانی روستایی نخواهیم داشت.مصلحتی از شناسایی ۴۰۰ روستا در کشور در سال جاری در بحث برق‌رسانی خبر داد و تصریح کرد: این روستاها به دلیل نداشتن کد روستایی و واقع شدن در مناطقی که معارض داشته و جاده نداشتند در برنامه نبودند که با رفع این موانع در موافقت‌نامه قرار گرفتند و برق دار می‌شوند.

وی از برق‌رسانی این ۴۰۰ روستا در سال‌جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد جمعیت در روستاها هستند و رشد جمعیت در روستاها بالا است از این رو در برخی روستاها و مناطق که رشد جمعیت به ۱۰ خانوار برسد ما موظف هستیم آنان را برق‌دار کنیم. مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری طرح برق روستایی کشور یادآور شد: همچنین اگر جمعیت روستایی زیر ۱۰ خانوار باشد اما زیر شبکه باشند برق‌رسانی به این روستاها بدون نگاه کردن به بحث اقتصادی و خانوار انجام می‌شود.مصلحتی با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای برق‌رسانی به ۴۰۰ روستا در کشور تصریح کرد: در مجموع برای برق‌رسانی به این ۴۰۰ روستا ۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

وی به برق‌رسانی روستاهای خراسان جنوبی اشاره و اظهار کرد: در خراسان جنوبی نیز روستایی که به معنای واقعی بدون برق باشد وجود ندارد، مگر روستاهایی که مشکل قانونی دارند و مشکل آنان در حال برطرف شدن است.مصلحتی با بیان اینکه امسال ۹ روستا در خراسان جنوبی در موافقت نامه برق‌رسانی بوده است، افزود: از این تعداد ۶ روستا همزمان در حال انجام است که تا چند روز آینده به اتمام می‌رسد و ۳روستای باقی‌مانده تا پایان دی برق‌دار خواهند شد.مصلحتی با بیان اینکه برخی روستاها از طریق انرژی نو برق‌رسانی می‌شوند، اظهار کرد: در خراسان جنوبی نیز تاکنون ۱۴ روستا از طریق انرژی نو برق دار شده‌اند که رقم خوبی در این استان است.وی با بیان اینکه باید از فرصت‌ها استفاده کنیم و در جهت خدمت‌رسانی به مردم گام برداریم، خاطرنشان کرد: امید است روزی برسد که در کشور مشکل آب و برق نداشته باشیم.