در این مراسم نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یکی از نشانه‌های توسعه در هر کشوری میزان اعتبارات و امکاناتی است که در خدمت پژوهش قرار می‌دهند، گفت: با نگاهی به تاریخ بودجه اختصاص داده شده به پژوهش در کشور که هیچ‌گاه به بیش از ۲ درصد کل بودجه نرسیده است به جایگاه علم در ایران پی می‌بریم.  حسن حسینی با اشاره به تعدد فارغ‌التحصیلان بیکار خاطرنشان کرد: هدف ما از راه‌اندازی این باشگاه‌ها ایجاد اشتغال برای دانشجویان است.فیروز ابراهیمی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این مراسم با اشاره به بودجه اندک پژوهش در کشور گفت: سرانه بودجه آموزش در خراسان رضوی به‌ازای هر نفر تنها ۱۵۰ هزار تومان است که تاکنون دانشگاه‌های ما با این میزان بودجه معجزه کرده‌اند.وی با بیان اینکه باشگاه نخست خانه صنعت، معدن و تجارت در دانشگاه فردوسی و دومین باشگاه در دانشگاه امام رضا مشهد راه‌اندازی شد، گفت: به‌زودی چهارمین باشگاه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افتتاح خواهد شد.