بهروز اسودی افزود: سال گذشته تنها تسهیلات رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال ۹۶ با تلاش‌های دولت تدبیر و امید ارائه تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی با هدف افزایش بهره‌وری نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: در سال ۹۶ حدود ۴۹۲ نفر در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده بودند که ۷۷ واحد صنعتی و ۱۳ واحد کشاورزی واجد شرایط دریافت تسهیلات بودند که این ۹۰ واحد تولیدی و کشاورزی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در 9ماه نخست سال جاری، 6144 واحد صنفی و 790 واحد غیرصنفی این استان بازرسی شد. اسودی ادامه داد: سهم اشتغال استان سمنان در بخش خدمات بیش از ۴۹ درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۳ درصد و در کشاورزی بیش از ۱۸ درصد است.