سیدمناف هاشمی در چهل و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: پرداخت این رقم به۱۸۳ واحد تولیدی استان و کسب رتبه دهم اعطای تسهیلات رونق تولید به متقاضیان اگرچه نشان از همکاری بانک‌ها دارد اما باید این رقم چه به‌صورت مستقیم و چه در قالب رونق تولید افزایش یابد.وی افزود: بانک‌ها باید ابتدا مطالبات خود را از وام‌گیرنده بخواهند و چنانچه نتوانستند آن را از وام‌گیرنده اخذ کنند به سراغ ضامن بروند نه آنکه از ابتدا مطالبات را از ضامن پیگیری کنند.وی با اشاره به مسائل صنعت ساختمان، یادآور شد: معاونت عمرانی استانداری باید اختیارات دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن همچون سازمان نظام مهندسی، آب، برق و تامین اجتماعی را برای ایجاد رونق در صنعت ساختمان استان بررسی کنند چرا که معتقدیم رونق در حوزه مسکن زمینه رونق اقتصادی استان را فراهم می‌آورد. استاندار گلستان با اشاره به رقم پایین اعطای تسهیلات در قالب طرح نوسازی و بهسازی صنایع یادآور شد: بانک‌ها باید همکاری خود را در بخش نوسازی و بازسازی صنایع افزایش دهند و طی ۲ هفته آینده ۳۰ درصد پرونده‌های مصوب شده در این بخش به نتیجه برسند.