سید مرتضی موسوی با بیان اینکه در سال جاری سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌خوبی مدیریت شده‌اند و میزان اعمال صرفه‌جویی لازم را با ۳ درصد عقب‌ماندگی نسبت به تحقق اهداف، به میزان ۲۱ درصد اجرایی کرده‌اند، گفت: باید در مباحث جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب‌های سطحی اهتمام بیشتری داشته باشیم.موسوی با اشاره به اینکه سال گذشته متوسط بارش‌ها در حوضه دریاچه ارومیه ۲۰۸ میلی‌متر بوده که نسبت به سال ماقبل خود ۳۶ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت نیز ۲۴ درصد کاهش داشته است، افزود: این کاهش بارش و عدم اجرای طرح‌ها در حد هدف‌گذاری شده باعث شد تراز دریاچه ارومیه با کاهش شدیدی مواجه شود.  وی با بیان اینکه حجم آبگیری سدهای این حوضه در زمان کنونی ۵۲۰ میلیون مترمکعب است در حالی‌که سال گذشته در چنین زمانی ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده پشت سدها بوده است، افزود: اکنون ۳۱ درصد مخازن سدهای منطقه اشباع شده و ۶۹ درصد حجم مخازن خالی است.

مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه‌های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه درخصوص بارش‌ها با اشاره به اینکه بارش‌های این حوضه از ابتدای مهر تاکنون نسبت به سال قبل با حدود ۸ درصد افزایش به ۷۳ میلی‌متر رسیده است، افزود: این میزان نسبت به متوسط بلندمدت ۶ درصد کاهش دارد ولی قضاوت بسیار زود است و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ از وضعیت بارش و روان آب بهتری در منطقه برخوردار باشیم.موسوی با اشاره به اینکه تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه به میزان ۳۰۰ میلیون مترمکعب از محل سدها در سال آبی جاری صادر شده است تا برای احیای دریاچه ارومیه رهاسازی انجام شود، افزود: این میزان رهاسازی در اسفند سال جاری و فروردین سال آینده از سدهای بوکان و سد مهاباد و بخشی از آب سد حسنلو و سدهای کم حجم دیگر مانند سد زولا، علویان، قلعه چای و ساروق تحقق خواهد یافت.