امیر بهبودى که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فعالیت این بانک سخن مى‌گفت با اعلام این مطلب افزود: بانک مهر اقتصاد از سال ۷۲ در تهران و از سال ۷۵ در تبریز و آذربایجان شرقى ایجاد شد و اکنون ۷۱۰ شعبه در کشور و ۳۷ شعبه در تبریز و استان دارد.وى با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد رشد خوبى در میزان نقدینگى و اعطاى تسهیلات بانکى داشته، این حجم از عملکرد را بین بانک‌هاى کشور بى‌نظیر دانست.بهبودى در ادامه مشترى‌مدارى را اصل راهبردى بانک مهر اقتصاد اعلام و خاطرنشان کرد: تنوع و سرعت در اعطاى تسهیلات از شاخص‌هاى موفقیت این بانک به شمار مى‌رود.

مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد در ادامه افزود: در حوزه بانکدارى اسلامى بانک مهر اقتصاد عملکرد موفقى داشته و این بانک در حال حاضر به‌عنوان نگین بانکدارى اسلامى و پیشرو این بخش مطرح است. بهبودى افزود: اکنون ۷/ ۵ درصد منابع و ۵/ ۵ درصد مصارف بانکى استان در این بانک متمرکز است.وى با اشاره به انواع تسهیلات اعطایی بانک مهر اقتصاد نیز گفت: تسهیلات تولیدى، صنعتى، خرید مسکن، خرید خودرو، تجهیز محل کار، پزشکان و مشاغل خاص از تسهیلات متنوع این بانک به شمار مى‌روند که این تسهیلات مبتنى بر ضوابط و نرخ سود تسهیلات ابلاغى بانک مرکزى، یعنى ۱۸ درصد پرداخت مى‌شود.به گفته بهبودى طرح خرید کالاى ایرانى تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با نرخ ۱۵ درصد بدون سپرده از دیگر خدمات این بانک به شمار مى‌رود. مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان با اشاره به آمار مشتریان این بانک گفت: ۱۲ میلیون مشترى در کل کشور و ۸۰۰هزار نفر در استان مشترى ما هستند که این رقم ۱۵ درصد جمعیت کل کشور را شامل مى‌شود.