علی اکبر شاهینی گفت: با توجه به احداث بزرگراه محور گرگان –نوکنده در سال‌های گذشته، تعریض تعداد محدودی از پل‌های محور یادشده در (عرض محور دو بانده سابق) به‌دلیل جلوگیری از انسداد راه و تسهیل در تردد وسایل نقلیه و تسریع در اجرای طرح بزرگراه گرگان- نوکنده انجام نشده بود و با وجود شدت بارندگی‌های اخیر و وقوع سیل و تهدید استفاده‌کنندگان از راه و آسیب به برخی از ابنیه، پل‌ها و آب‌رو‌های این محور، اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان با اعتباری معادل ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات سیل اقدام به عملیات احداث ابنیه فنی و میان شکاف و تعریض برخی از پل هایی که در مسیر سیل ودر امتداد آب‌روها بودند، کرد.