وی افزود: اکنون عملیات گازرسانی به ۴ روستای این شهرستان در حال اجراست که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به زودی به شبکه سراسری گاز متصل شوند.بوشهری تصریح کرد: تمام خانوارهای شهری شهرستان آبیک به همراه ۳۸۵ واحد صنعتی و ۷ جایگاه CNG در این منطقه از گاز طبیعی برخوردار هستند و تاکنون ۶۲۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در این منطقه اجرا شده و افزون بر ۱۸ هزار و ۷۳۹ انشعاب نیز نصب شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: امیدواریم آبیک به‌عنوان یک شهرستان سبز بتواند با استفاده از ظرفیت‌های فراوان گاز طبیعی در بخش‌های شهری، روستایی و به ویژه صنعتی در مسیر توسعه و آبادانی هرچه بیشتر حرکت کند.