به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمدرضا پوررجبی اظهار کرد: این طرح شامل تعویض الکتروموتور هویست، تعمیر اساسی اسپریدر، آسانسور و جک‌های TLS و همچنین سرویس و کالیبراسیون سیستم‌های کنترل و فرمان درایوها به منظور بازسازی و احیای مجدد تجهیزات مستهلک این دو گنتری کرین بود که در گذشته کارکرد و عملیات بالایی داشته‌اند.وی هدف از انجام تعمیرات اساسی گنتری کرین‌ها به‌عنوان تجهیزات استراتژیک بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر کانتینری ایران را افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح اثربخشی تجهیزات اعلام کرد.