وی با بیان اینکه این شرکت ۱۲ هزار هکتار زمین در اختیار دارد که از این میزان حدود ۱۱ هزار هکتار آن قابل کشت است، افزود: این شرکت یک کارخانه تولید شکر دارد و عمده فعالیت در شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی در بحث کشت نیشکر و تولید شکر خام است. شکر خام پس از تولید به واحدهای همجوار فرستاده و پس از تصفیه در بازار ارائه می‌شوند. مدیرعامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی تصریح کرد: امسال عملیات برداشت نیشکر ۵ آبان در اراضی زیر کشت شرکت آغاز شده است و تا کنون که بیش از ۵۰ روز از عملیات برداشت می‌گذرد، توانسته‌ایم بیش از ۴۰۰ هزار تن نیشکر را از اراضی برداشت کنیم. از این میزان نیشکر برداشت شده نیز حدود ۴۳ هزار تن شکر و ۱۳ هزار تن ملاس تولید شده است. سلطانی اظهار کرد: برداشت در اراضی زیرکشت همچنان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم امسال حدود ۷۵۰ هزار تن نیشکر در شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی تولید شود و از این میزان بتوانیم حدود ۸۰ هزار تن شکر خام تولید کنیم.

 وی ادامه داد: اگر تولید حدود ۸۰ هزار تن شکر خام در شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی محقق شود، رکوردی در این شرکت در مقایسه با سال‌های گذشته خواهد بود.   مدیرعامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی اظهار کرد: در شرکت کشت‌وصنعت‌نیشکر سلمان فارسی حدود ۱۶۰۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و حدود ۴۰۰ نفر نیز به‌صورت فصلی برای انجام عملیاتی مانند برداشت، کشت، آبیاری و... در این شرکت مشغول به کار می‌شوند.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درخصوص نحوه برداشت از سطح اراضی نیشکر اظهار کرد: برداشت در شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی به‌صورت کاملا مکانیزه و به وسیله دروگرها انجام می‌شود. در این روش نی درو شده، پس از قطعه قطعه شدن در سبدی ریخته می‌شود و ماشین، سبد را به کارخانه حمل می‌کند.