بیژن عالی پور از امضای قرارداد طرح توسعه میدان نفتی کرنج تا یک ماه آینده و طرح توسعه میدان نفتی شادگان تا پیش از پایان امسال خبر داد و افزود: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از پیمانکاران مشتاق مشارکت و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های بالادستی صنعت نفت همراه با تامین منابع مالی برای همکاری دعوت کرده است.وی افزود: فعالیت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب در این زمینه به دو بخش «میدان محور» و «عملیات محور» تفکیک می‌شود. فعالیت‌های «میدان محور» مربوط به توسعه چهار میدان کرنج، پارسی، رگ سفید و شادگان بر اساس مدل جدید قراردادهای مناطق نفت‌خیز است و از این میان تکلیف دو میدان کرنج و شادگان به زودی مشخص می‌شود.

رفع موانع تولید

عالی پور افزود: بخش دوم فعالیت‌ها در ارتباط با توسعه میادین هیدروکربوری تحت مدیریت مناطق نفت‌خیز، «عملیات محور» است که به همین منظور حجم چشمگیری از عملیات مورد‌نیاز (شامل حفاری چاه‌های جدید، عملیات مختلف چاه‌محور اعم از تعمیری، ترمیمی، فرازآوری و انگیزشی و طرح‌های سطح الارضی) برای افزایش تولید از ۲۷ مخزن از مخازن تحت سرپرستی این شرکت، نهایی و از طریق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به وزارت نفت ارسال شده است که با اجرای این برنامه‌ها، بسیاری از موانع تولید در میدان‌های تحت سرپرستی این شرکت برطرف می‌شود.  وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب توسعه ۲۷ مخزن را که حدود ۶۳ درصد تولید کنونی آن را تشکیل می‌دهند در برنامه توسعه قرار داده است، ادامه داد: این طرح‌ها شامل خدمات عملیاتی در دامنه وسیعی از بسته‌های کاری مختلف تحت‌الارضی شامل بسته‌های حفاری چاه‌های جدید عمودی، انحرافی، افقی و ERD، بسته‌های افزایش تولید چاه‌های موجود در میدان‌های مختلف تحت مدیریت این شرکت است که در چارچوب مدل قراردادی جدید عملیات محور (Job Based) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که بر مبنای پرداخت هزینه‌ها از محل تولید میدان خواهد بود و همچنین مدل قراردادهای EPCF و EPDF، ارائه خواهند شد.

 توسعه ۲۷ مخزن

به گفته عالی پور بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۲۷ مخزن مناطق نفت‌خیز در طول ۲ سال و با صرف هزینه بیش از ۳۷/ ۴ میلیارد دلار، در چارچوب مدل جدید قراردادی عملیات محور (Job Based) و مدل قراردادهای EPCF و EPDF توسعه می‌یابد و با انجام عملیات سطح الارضی و تحت الارض برای نگهداشت و افزایش تولید در این بخش، در مجموع ۶۵۵ هزار بشکه تولید نفت محقق خواهد شد. وی با بیان این اینکه از مجموع ۶۵۵ هزار بشکه ۳۴۲ هزار بشکه مربوط به افزایش تولید و ۳۱۳ هزار بشکه هم مربوط به نگهداشت تولید از این مخازن طی دو سال خواهد بود، تصریح کرد: در بخش تحت‌الارضی باید حدود ۲۸۰ حلقه چاه جدید حفاری، صدها عملیات درون چاهی، تعمیری و اقدامات ترمیمی در چاه‌های موجود و حدود ۱۳۰طرح سطح‌الارضی هم اجرا شود.

 مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید با امور توسعه مناطق تداخل ندارد

عالی پور با بیان اینکه فعالیت‌های هریک از بخش‌های سازمان عظیم شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌طور مستقل و هماهنگ با دیگر بخش‌ها در حال اجرا است، گفت: مدیریت‌های مختلف این شرکت همچون مدیریت مهندسی و ساختمان، مدیریت فنی، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، مدیریت تولید، مدیریت تدارکات و کالا، مدیریت مالی، امور حقوقی و قراردادی همچنین شرکت‌های بهره‌برداری پنج گانه مأموریت‌های خود را به‌طور طبیعی دنبال می‌کنند و ‌اکنون ۵۰ دکل در حال حفاری و ۲۳ دکل در حال اجرای عمیات درون چاهی، تعمیر و اقدامات ترمیمی و اسیدکاری هستند و بروز برخی رویدادهای غیرمنتظره مثل فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید به‌طور یقین در اجرای برنامه‌های سازمان بزرگ خللی ایجاد نمی‌کند.وی با بیان اینکه در طول ۲ ماه گذشته، اقدامات چشمگیری برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، نگهداشت و افزایش تولید در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب عملیاتی شده است، یادآور شد: به همین منظور، مذاکراتی برای توسعه میادین کرنج و شادگان دنبال شده است و بر همین اساس، قرارداد طرح توسعه میدان نفتی کرنج تا یک ماه آینده و طرح توسعه میدان نفتی شادگان تا پیش از پایان امسال نهایی و امضا می‌شود.

 قرارداد کرنج تا پایان دی نهایی می‌‌شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه برای توسعه میدان کرنج با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس (P.I.C) و شرکت مپنا مذاکراتی دنبال شده است، اظهار کرد: پس از برگزاری بیش از ۲۰ نشست کارشناسی میان اعضای کارگروه توسعه میادین هیدروکربوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با کنسرسیوم بین‌المللی پرگاس (Pergas) و شرکت مپنا، این شرکت‌ها نتیجه مطالعات و طرح خود را با محوریت نحوه افزایش تولید، برآورد میزان سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی تاسیسات سطح‌الارضی، در مهر امسال در چارچوب برنامه‌ای رسمی به مدیران ارشد مناطق نفت‌خیز جنوب تحویل دادند.عالی‌پور ادامه داد: پس از بررسی این طرح در مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، طرح نهایی توسعه میدان کرنج که برگرفته از دو طرح دریافتی جدید و طرح توسعه موجود شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است، در هفته‌های اخیر به شرکت‌های یادشده تحویل داده شد. خوشبختانه طرح نهایی مورد توافق شرکت‌های طرف مذاکره واقع شد.

 این شرکت‌ها محاسبات اقتصادی خود را روی طرح نهایی تحویل دادند و مذاکرات قراردادی مورد نظر در هفته‌های اخیر آغاز شده است و تا پیش از پایان دی، مذاکرات قراردادی کرنج نهایی و پس از آن قرارداد توسعه آن امضا خواهد شد.وی همچنین با بیان اینکه مطالعات میدان شادگان هم با هدف ارائه طرح جامع توسعه میدان (MDP) از سوی دو شرکت روسی تات نفت و زاروبژنفت و شرکت‌های ایرانی پاسارگاد و تنکو به پایان رسیده است، ادامه داد: شرکت پاسارگاد نتیجه مطالعات خود را در هفته جاری به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه می‌کند و به زودی مذاکرات قراردادی با این شرکت‌های روسی و ایرانی ادامه می‌یابد و پس از بررسی کامل طرح‌های پیشنهادی آنها، مذاکرات قراردادی توسعه شادگان با شرکتی که بهترین پیشنهاد را داشته است، تا پیش از نیمه زمستان (بهمن) امسال نهایی می‌شود.