وی برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند آموزشی را در انجمن‌های حسابداری لازمه همدلی و همفکری برای استفاده از فرصت‌های آموزشی موجود در دانشگاه‌ها و ارتباط آن با صنعت دانست و تصریح کرد: حرکت ما باید همگام با پیشرفت جهانی این رشته باشد تا از اثر بخشی مناسب تری برخوردار شود. صنعتی‌زاده تاکید کرد: اهمیت دادن به نقش حسابداران آگاه در کنترل و تخصیص هرچه بهتر منابع، تصمیم‌گیری مدیران را هدفمندتر و تهدیدهای پنهان مالی را به فرصت تبدیل می‌کنند. در ادامه سیدعبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بخش مالی را مهم‌ترین جایگاه در هر بنگاه اقتصادی معرفی کرد و گفت: بدون بخش مالی موفق هیچ بنگاه اقتصادی در فعالیت خود به نتیجه نخواهد رسید. وی که ریاست اتاق بازرگانی اصفهان را نیز بر عهده دارد، بر بین‌المللی بودن زبان حسابداری تاکید کرد و ادامه داد: حسابدارها باید راهنمای ما باشند.  در این جلسه از تمبر یادبود «۱۵ آذر روز حسابدار» منقش به تصویر زنده‌یاد استاد حسن سجادی‌نژاد پدر حسابداری نوین، رونمایی شد.