خلیل آقاجانلو در همایش همیاران طبیعت در این باره افزود: باید جنبش همیاران طبیعت را به یک فرهنگ بین مردم تبدیل کنیم و توجه به این موضوع طی چند سال اخیر پر رنگ شده ولی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی حفظ منابع طبیعی است.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تاکید بر اینکه اقدامات مقطعی در بحث حراست از منابع طبیعی جواب نمی‌دهد، گفت: بیابان‌زدایی، فرسایش خاک و سیل آینده کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و می‌طلبد که برای حراست از منابع طبیعی همه پای کار بیایند. آقاجانلو با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار همیار طبیعت در زمینه حفاظت از منابع طبیعی زنجان فعالیت می‌کنند، گفت: همیاران طبیعت متشکل از دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند که با اداره منابع طبیعی همکاری می‌کنند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر تقویت فضای حراست از اراضی ملی در جامعه تاکید کرد و افزود: نباید اجازه بدهیم افرادی سودجو منابع طبیعی را تخریب و تصرف کنند.