کوروش خسروی افزود: از سه ماه پیش مطالعه‌ای درباره اینکه «اصفهان اکنون چه میزان از انرژی خورشیدی استفاده می‌کند و بر اثر استفاده نکردن از این انرژی چه میزان زیان می‌دهد» در مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر شروع شد. وی اضافه کرد: اصفهانی‌ها سالانه حدود ۵۳۰میلیارد تومان هزینه بابت خرید برق و ۳۸۶میلیارد تومان بابت خرید گاز می‌پردازند.

خسروی افزود: طرح تبدیل اصفهان به شهر خورشیدی به این منظور طراحی شد تا با همت شهرداری، شهروندان، سرمایه‌گذاران و سازمان‌های مستقر در شهرداری به سمت استفاده از انرژی‌های خورشیدی حرکت کنند.وی خاطرنشان کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع جدید خلق ثروت در دنیا است و خورشید نیز یکی از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود که ایران به ویژه اصفهان به میزان بسیاری از این نعمت برخوردار است.رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر اصفهان اضافه کرد: انواع مشوق‌ها، اجبارها، الزامات و فعالیت‌های فرهنگی را در این زمینه پیش‌بینی کرده‌ایم تا این هدف مهم تحقق یابد.