وی اظهار کرد: بودجه شهرداری اصفهان در سال جاری، ۴درصد افزایش داشته است. وی افزود: هر چند به نظر می‌رسد روش بودجه‌بندی در شهرداری دارای ساختار مناسب است، اما یکی از مشکلات اساسی موجود در پیکره شهرداری عدم سیستم یکپارچه نظارتی است که بتواند این بودجه‌ریزی را رصد کند. این عضو شورا اظهار کرد: فعلا از سیستم‌های جزیره‌ای استفاده می‌شود و نبود فرآیندهای یکپارچه بودجه ریزی علاوه بر نبود هماهنگی میان بخش‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است. برشان با اشاره به لزوم توجه به توسعه پایدار شهری گفت: مدیریت شهری اگر بخواهد در چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند باید در مسیر تامین درآمدهای پایدار شهری موفق شود که مهم‌ترین‌ این درآمدها اخذ عوارض شهری نوسازی است. وی تاکید کرد: با وجود تنظیم لایحه درآمدهای پایدار هنوز راهکاری برای آن وجود ندارد.

این عضو شورا با اشاره به اینکه باید برای بودجه ریزی براساس اطلاعات واحد برنامه‌ریزی کرد، گفت: در این صورت برنامه‌ریزی در این حوزه بهتر طی خواهد شد. برشان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید در این راه موفق شوند، تصریح کرد: این درحالی است که لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها برای خودکفایی آنها در مجلس مطرح شده است اما در این راه هنوز موفقیتی کسب نشده است. وی ادامه داد: البته در برنامه ششم توسعه برخلاف برنامه پنجم دولت عملا خود را ملزم به ایجاد درآمدهای شهری نکرده است از این رو باید درآمدهای مستمر ملی جایگزین درآمدهای حاصل از ساخت و ساز شود. عضو شورای شهر افزود: به نظر می‌رسد اخذ عوارض خودرو، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با همکاری دستگاه دیپلماسی کشوری، جذب سرمایه‌های ملی برای رونق اقتصادی و بهبود اوضاع کسب و کار، اصلاح عوارض کسب و پیشه و اخذ خدمات حمل پسماند به‌صورت واقعی، مدیریت هزینه و دریافت بهای خدمات سازمان‌های وابسته به شهرداری و ... از بهترین روش‌های اخذ درآمد پایدار است.