وی افزود: به این منظور در تعدادی از کشورها نیروگاه‌های حرارتی تعطیل شده و بار عمده تولید برق بر عهده نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار گرفته و نیروگاه‌های حرارتی تنها به‌عنوان پشتوانه تولید انرژی در مواقع اضطراری وارد مدار می‌شوند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود: مزیت اصلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تولید در محل مصرف، کاهش تلفات شبکه، کاهش آلایندگی محیط‌زیست، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و تقویت پدافند غیرعامل است.وی گفت: کشور ما طی سال‌های اخیر به تولید برق از منابع تجدیدپذیر توجه کرده و به این منظور طرح‌های متعددی تاکنون به اجرا درآمده است، طرح برق‌رسانی به نقاط بدون شبکه و روستاهای بدون برق (Off-Grid) و طرح خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی (On-Grid) است.