وی افزود: در ۷ ماه ابتدای سال حدود ۶۵ درصد گاز توزیع شده در استان در بخش‌های صنعتی اعم از نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های سیمان، جایگاه‌های سی.ان.جی و سایر صنایع استان به مصرف رسیده است.مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه با اشاره به در پیش بودن فصل سرما اظهار کرد: در فصول سرد سال با توجه به افزایش مصارف در بخش خانگی، عمده گاز توزیعی در این بخش مصرف می‌شود.شهبازی تصریح کرد: اولویت اول ما در فصول سرد گازرسانی به بخش خانگی است و صنایع استان باید به سوخت دوم برای استفاده در مواقع ضروری، مجهز باشند.