مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: این نمایشگاه در کنار هشتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و نمایشگاه پایتخت فرهنگی جهان اسلام برپا شد.سیدسعید سرابی توسعه کیفی نمایشگاه، استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی در حوزه کتاب و کتابخوانی و بین‌المللی کردن ابعاد نمایشگاه پایتخت فرهنگی جهان اسلام با دعوت از ناشران و مهمانان خارجی را به‌عنوان سه راهبرد اصلی در برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه ناشران جهان اسلام در مشهد نام برد.وی گفت: در این نمایشگاه ۸۳۵ ناشر با بیش از ۱۵۰ هزار عنوان کتاب در بخش انتشارات در ۸۰۰ غرفه حضور یافتند و ۱۳۵ ناشر و ۱۱۰ نمایندگی نیز در بخش بین‌الملل از ۲۰ کشور مختلف جهان آثار مکتوب خود را ارائه دادند.