حسین بنکدار اظهار کرد: اکنون قطعات و دستگاه‌های این واحد تولیدی توسط یک شرکت بلژیکی در حال نصب بوده و رقمی بالغ بر ۷۵/ ۱ میلیون یورو برای خرید دستگاه‌ها هزینه شده است. وی تصریح کرد: ویژگی این کارخانه تولید فرش به میزان ۱۲۰۰ شانه با تراکم ۳۹۰۰ متر مربع است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چایپاره با اشاره به اینکه میزان تولید روزانه این واحد ۸۰۰ مترمربع است، افزود: اشتغال مستقیم این طرح ۲۰ نفر است. وی گفت: با راه‌اندازی این واحد علاوه بر تامین نیازهای داخلی، تولیدات آن به کشورهای خارجی همچون گرجستان و ارمنستان و همسایه‌های حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.