وی با بیان اینکه جبران عقب‌ماندگی و کمبودهای تجهیزاتی در دستور کار این فرماندهی قرار گرفته است، تصریح کرد: توان و تاکتیک دریابانی استان باید متناسب با تهدیدات به‌روز شود و بر این اساس نوسازی شناورها در مجموعه دریابانی شهرستان‌های مرزی هرمزگان در دستور کار است.سرهنگ خرم‌روی اظهار کرد: با اجرای دقیق برنامه‌ها شاهد تحول اساسی در مجموعه دریابانی استان خواهیم بود و به این منظور تعداد ۸ فروند شناور سبک موتور سنگین به پایگاه دریابانی بندرعباس افزوده شد و در آینده سایر پایگاه‌های تابعه نیز به چنین شناورهای تجهیز می‌شوند.