معصوم فصیح با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در این مرحله۶۰ تن شاه میگوی دراز آب شیرین از دریاچه پشت سد ارس در شهرستان پلدشت صید شود، افزود: شاه‌میگوهای صید شده به کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و ارمنستان صادر می‌شود.وی با اشاره به اینکه شاه میگوی دراز آب شیرین در کشور فقط در دریاچه سد ارس آذربایجان غربی پرورش می‌یابد، گفت: ارزآوری هر کیلوگرم شاه میگو بین ۱۰ تا ۱۳ دلار است.مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: صید شاه میگو دراز آب شیرین هر سال طی سه دوره زمانی دوماهه امکان‌پذیر است.