وی افزود: با برداشت این میزان نیشکر قادر خواهیم بود حدود ۹۴ هزارتن شکر خام تولید کنیم و مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده قصد داریم در کارخانه تصفیه شکر این شرکت ۱۷۵هزار تن شکر سفید تولید کنیم.مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر اظهار کرد: این میزان شکر سفید از محل تصفیه شکر خام تولیدی این شرکت و دیگر شرکت‌های همجوار خواهد بود.فتحی مکوند با اشاره به آخرین اقدامات زیست محیطی این شرکت گفت: با هدف صیانت از محیط زیست قصد داریم به میزان ۲۵ درصد از محصول نیشکر را به صورت سبز برداشت کرده و با اختلاط یک چهارم باگاس تولیدی خود با خاک مزارع نسبت به بهبود کیفی خاک مزارع و افزایش مواد آلی موجود در آن اقدام کنیم.